Storno podmínky

STORNO PODMÍNKY PRO INDIVIDUÁLNÍ I VEŘEJNÉ AKCE

Základní údaje prodávající/ pořadatel:

Katarína Kulhavá, IČ: 88521206, Na Vyhlídce 1032, 25228 Černošice, Praha-západ

E-mail: info@katekphotography.com

Tel. +420 777213137

Odesláním závazné objednávky účastník souhlasí s platebními a storno podmínkami pořadatele. Místo na akci, je rezervováno ve chvíli úhrady registračního poplatku. Při zrušení objednávky 14 a více kalendářních dnů před datem konání akce pořadatel účtuje 25 % z celkové ceny, zbylou částku vrátí do 10 pracovních dnů na účet. Při zrušení objednávky méně než 14 kalendářních dnů před uvedeným termínem konání akce pořadatel účtuje 50 % z celkové ceny. Při zrušení objednávky méně než 7 kalendářních dnů před uvedeným termínem konání akce pořadatel účtuje 100 % z celkové ceny.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci, a to v těchto případech:

1. Není naplněn minimální počet účastníků.

2. Pořadatel nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky zajistit vedení akce.

V případě zrušení akce z důvodu na straně pořadatele bude tato skutečnost neprodleně oznámena účastníkovi a zaplacená částka bude vrácena do 10 pracovních dnů na účet účastníka.

Zaplacením registračního poplatku souhlasí účastník s případným uveřejněním fotek nebo videí z průběhu akce na (a nikoli výlučně) webových stránkách pořadatele, v jeho kanálech na sociálních sítích, tisku apod.

Tyto storno podmínky nabývají platnosti dne 17.11.2020