Obchodní podmínky

Katekphotography.com

Prodávající, a zároveň Provozovatelem portálu Katekphotography.com, je Katarína Kulhavá, IČ:88521206, zapsaná v živnostenském rejstříku, Sp. značka: UMCP3/1212/2012/Jčk, místo podnikání Na Vyhlídce 1032, 25228 Černošice, Praha-západ. Pro tuzemsko jsem neplátcem DPH.

Kontakt:
Telefonní číslo: +420777213137
E-mail: info@katekphotography.com

 

I. Předmět díla a objednávka

 • Předmětem díla je zhotovení fotografií fotografem (dále jen zhotovitel) pro zákazníka na základě jeho objednávky, a to jednak ve formě balíčku retušovaných a upravovaných fotografií v elektronické podobně (internetové úložiště) nebo ve formě tištěných fotografií.
 • Hotové fotografie jsou zasílány formou nahrání s heslem na internetové úložiště, kde si klient může stáhnout.
 • Objednávku je možno učinit telefonicky, mailem nebo zprávou přes FB.
 • Objednávkou potvrzuje zákazník automaticky přijetí těchto obchodních podmínek a souhlas s nimi.
 • Termín realizace objednávky závisí na naplněnosti kapacity zhotovitele, objemu požadovaného díla a v případě díla v exteriéru také na vlivu počasí, které může být důvodem pro posun fotografování na jiný volný termín..
 • Dohodnutý termín je nutno přesně dodržovat, dřívější příchod zákazníka není žádoucí, pozdní příchod o více než půl hodiny, bez předchozí omluvy může být důvodem ke zrušení objednávky.
 • Výčet a cena fotografií jsou domlouvány individuálně, cena za focení je splatná v ten den po samotném focení.
 • Záloha na rezervaci termínu se posílá vždy před focením a je nevratná. Zrušení focení ze strany klienta, záloha vždy propadá. Jestliže se nemůže konat focení z jakéhokoliv jiného důvodu, záloha se nevrací a domluví se s klientem jiný termín.
 • Fotografie vybrané nad rámec balíčku jsou placeny samostatně předem.
 • Fotografie vybírá zhotovitel sám dle vlastního uvážení v počtu dostatečně charakterizujícím vybraný balíček zákazníkem. Náhledy nelze poskytnout.
 • Podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není možno bez souhlasu zhotovitele náhledy dále kdekoli zveřejňovat a ani je jakkoliv upravovat (např. odstraněním loga). Jsou stále ve vlastnictví autora.

II. Další podmínky a reklamace

 • Při rezervaci termínu fotografování zaplatí zákazník platbu za fotografování předem. Pokud zákazník termín zruší z jakýchkoliv důvodů v termínu 14 a více dnů před dohodnutým fotografováním, konání akce zhotovitel účtuje 25 % z celkové ceny, zbylou částku vrátí do 10 pracovních dnů na účet. Při zrušení termínu méně než 14 kalendářních dnů před uvedeným termínem focení zhotovitel účtuje 50 % z celkové ceny. Při zrušení termínu méně než 7 kalendářních dnů před uvedeným termínem focení zhotovitel účtuje 100 % z celkové ceny. Klient si v případě zrušení může za sebe sehnat náhradu.
 • Předpokladem pro dodržení časového rámce fotografování a optimální záběry je řádná spolupráce osob zákazníka a dodržování pokynů zhotovitele při pořizování fotografií.
 • Nevhodné chování nebo urážlivé jednání osob zákazníka může být důvodem k zastavení prací a předání nedokončeného díla bez snížení smluvené ceny.
 • Doba dodání fotografií je 3 – 4 týdny od fotografování.
 • Všechny odevzdané fotografie jsou upravované (retušované).
 • Rodinné fotografie obsahují výraznější úpravy – zjemnění vrásek, hlubší retuš pleti, ořez, kontrast, jas apod. Případné lehké úpravy proporcí je možno provést jen na žádost klienta.
 • Reportážní a skupinové fotografie nejsou výrazně retušovány a obsahují jen základní úpravu.
 • V průběhu fotografování je zakázáno pořizovat jakýkoliv foto nebo video záznam z práce fotografa.
 • Vlastní vzhled a nespokojenost s ním není důvodem k reklamaci fotografií. Pro vylepšení vzhledu je k dispozici profesionální vizážistka.
 • V případě, že zákazník požaduje návštěvu fotografa doma nebo jiném místě fotografování v exteriéru, připlácí se k ceně balíčku dopravné ve výši 6 Kč /km. Doprava Praha a okolí (do 30km) zdarma.
 • Reklamace tištěných fotografií ( svatební fotografie) je možná jen na základě viditelné tiskové chyby, jako jsou škrábance, šmouhy, pruhy apod., případně při viditelné hrubé neostrosti. Nelze reklamovat barevnost, tmavost či světlost tištěné fotografie.
 • Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky!
 • Snímky raw uchovávám 1 měsíc po převzetí hotové zakázky, samotné hotové zakázky uchovávám max. 3 měsíce.
 • Na všechny fotografie pořízené zhotovitelem se vztahuje autorský zákon č. 121/2000 Sb.
 • Vyhrazuji si právo a možnost použít fotografie z focení do svého portfolia.
 • Vyhrazuji si právo při nečekaných událostech ev. nemoci, dovolené tuto dobu prodloužit.

Obchodní podmínky svatby 2020:

 • Při plánování časového harmonogramu svatby je třeba počítat s faktem, že na focení svatebních portrétů by bylo vhodné nechat alespoň 1,0 hodinu čistého času. Čas, kdy je vhodné fotit portrétní fotografie je relativní. Já osobně mám ráda, když stihneme zhotovit pár fotografií před obřadem a potom podvečer, když je krásné světlo. Samozřejmě vše záleží od ročních období, kdy se světelné podmínky mění. Nejnevhodnější na focení je polední slunce, kdy je třeba vyhledávat stinná místa a při plánování lokality je třeba tuto informaci zohlednit.
 • Fotografie ze svatby vybírám podle vlastního uvážení a předávám spolu s fotografiemi portrétů přes internerové úložiště. Počet svatebních fotografií je orientační a záleží na typu a velikosti svatby. Upravování portrétových fotografií nad rámec balíčku je v hodnotě 200 Kč/ks.
 • Svatebním párům nabízím možnost předsvatebních focení, tzv. rande, přičemž mohou vzniknout fotografie vhodné např. i na svatební oznámení. Ceník takového focení v případě zájmu mohu zaslat na vaši e-mailovou adresu. Párům, které si u mě objednají focení svatby, poskytuji 15% slevu na focení párových/předsvatebních fotografií. V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat.

Důležité informace:

 • V případě zájmu o mé fotografické služby je schůzka se snoubenci před svatbou je samozřejmostí. Mimo Prahu či větší vzdálenosti je možnost komunikace přes telefon a nebo Skype/Messenger. Fotograf je totiž jeden z mála svatebních dodavatelů, který prožívá celý den v těsné blízkosti novomaželů. Ze zkušenosti mám ověřené, že s klienty, se kterými se potkám před svatbou, je fotografování během svatby jednodušší a příjemnější a výsledné fotografie jsou mnohdy upřímnější.
 • Balíček se vztahuje na fotografování svateb. Na rezervaci termínu si beru zálohu v 50% výši balíčku. Termín rezervuji až po připsání zálohy na účet. Platbu za focení vybírám v hotovosti a na místě v den focení. Pokud si budete chtít připlatit více zpracovaných fotografií, než- li obsahuje foto balíček, připlatíte si cenou za kus zpracované fotografie. Na zpracování fotografií si vymezuji 60 dní od svatebního fotografování, dle náročnosti a úprav fotografií. Je nutné připočítat k ceně balíčků i dopravné, které od 1.1. 2018 činní 6 Kč/kilometr.
 • Každá další započatá hodina nad rámec vybraného balíčku 1000 Kč.
 • Při focení v placených místech zahrady, parky není součástí ceny za fotobalíček vstupné nebo jiné poplatky za fotografa a asistentku.
 • U míst, kde není aktuálně jiná možnost parkování než placené parkování, bude parkování připočítáno k ceně.
 • Možnost tisku fotografií, vypálení na DVD a nebo USB za příplatek- individuálně dle domluvy.
 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI!
 • Výsledné fotografie jsou dokumentací Vašeho svatebního dne odpovídající místu konání, které jste si vybrali, a aktuálním podmínkám na daném místě (ať už se jedná o přípravy, focení novomanželů nebo hostinu aj.).
 • Fotografie jsou subjektivním a kreativním vnímáním fotografa a jeho vlastnímu způsobu úpravy fotografií (barva, kontrast atd.).
 • Finální výběr snímků je výběrem fotografa. Fotograf neručí za počet výsledných upravených fotografií v případě, že dojde k výraznému omezení možností focení ze strany klienta (čas na focení, pózování novomanželů/klientů apod.) nebo nepředvídaných podmínek (počasí apod.). V takových případech klient nemá nárok na snížení ceny za objednanou službu.
 • Na všechny mé fotografie se vztahuje autorský zákon. Není možné fotografie používat ke komerčním účelům a nebo je poskytovat třetím stranám bez mého písemného souhlasu.
 • Poukaz na fotografování platí rok, po vzájemné dohodě jde i prodloužit. Termíny focení při použití dárkového poukazu mohu posunout při nemoci, či z jiných pracovních nebo osobních důvodů.

III. Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje chránit jí svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím odeslání kontaktního formuláře a objednávky.

IV. Ostatní ujednání

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem jejich uveřejnění na portále Katekphotography.com, kde jsou veřejně přístupné pod odkazem v patičce webový/ch stránek.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli měnit, upravovat a doplňovat tyto Obchodní podmínky. Takto změněné Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem jejich uveřejnění na portále Katekphotography.com.

Na právní vztahy založené před změnou obchodních podmínek se použijí Obchodní podmínky platné v okamžiku vzniku těchto právních vztahů.

Náklady provozovatele na použití komunikačních prostředků na dálku nese provozovatel. Náklady uživatelů webu Katekphotography.com na použití komunikačních prostředků na dálku si hradí každý uživatel sám.

Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná veřejnosti.

Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti dnem 17.11. 2020, Katarína Kulhavá, Katekphotography.com