Moje cesta k józe

Moje cesta k józe

Za posledních 15 let se můj přístup k józe poměrně radikálně změnil. Zpočátku pro mě byla jóga kompenzace ke sportům, poté u uspěchané práce v marketingu zdroj zklidnění, a s přibývající léty, intenzivnější praxí a ukončením učitelského kurzu RYT-200 v Domě jógy s Katkou Prýmkovou se pro mě jóga stala životním stylem.

Zlomené srdce po rozchodu, rozhozená doposud vytvořená rovnováha, touha zkusit na vlastní kůži jak se učí jóga v Indii a porovnat ji se školou tady v Čechách, mi napovědělo, že „dozrál čas na Indii”. Tak jsem před Vánoci odjela sama na měsíc do Indie. Nejdřív jsem strávila čas v budhistické Dharamsale (McLeod Ganj – exil Dalajlamy) a poté mě čekala dlouhá jízda autobusem do kolébky jógy Rišikéše, kde jsem strávila 3 týdny v ášramu a kde na mě čekal kurz pránajamy. Pránajáma je jógová věda o regulaci a směřování energie pomocí dechu, a tím ovlivňujeme naše tělo a mysl. 

Ášram, každodenní meditace, ranní pooja rituál (uctívací rituál) a kirtan (jiný styl zpívaní manter ve skupině s hudbou, stupňující se a ztišující se až se poslední slabika vytratí v prostoru. Kirtany patří do praktikování Bhakti jógy a hluboce “otvírají” srdce. Pravidelně jsem při zpívaní plakala a odpouštěla v mém srdci všem co mi v životě ublížili a požádala o dopuštění všem, kterým jsem ublížila já..) byl balzámem pro duši a prohloubením jógové praxe a vytvoření si ještě hlubšího vztahu k jógové filozofii. Tady jsem zjistila, že ásanová (pozice) praxe je jenom malinká část toho co jóga nabízí.

Ta hlubší jógová praxe je transformující, bortící hranice, které jsme si vytvořili kolem sebe kolem našeho vědomí. Jóga mění myšlení, chování, a otevírá cestu k opravdovému věčně šťastnému, nebojácnému, neomezenému já. Tím, jak přistupujeme sami k sobě a k ostatním mravními pravidly Yama a Niyama to vše začíná.

Moje ranní praxe pránajámy a meditace mě o tom přesvědčuje každý den. Člověk se na vše dívá s nadhledem a vnitřním klidem. Vytváří si v sobě rovnováhu, která každým dnem naší praxe sílí.  I když vás někdo z této rovnováhy vyvede, máte schopnost se mnohem rychleji vrátit zpět do pohody.

Role učitele jógy je naplňující, protože můžete předávat dál svým žákům benefity jógy, jak ásanové praxe, tak i té filozofické části a přispívat k více vyrovnaným, spokojeným a šťastným lidem. Jako moje učitelka Jin jógy řekla: „jsme vyslanci míru“.

Role učitele je také nikdy nekončící cesta vzdělávaní. V Indii jsem pokračovala ve studiu pranayamy, poté v Praze kurzem jin jógy se skvělou Angelou Jervis-Read z Kanady, je pro mě velice inspirující vést děti cestou jógy a proto jsem rozšířila vzdělání v Česká asociace dětské jógy, a průběžně rozšiřuji rozhled spoustou malých seminářů a workshopu, návštěvy lekci jiných učitelů, aby bylo kde čerpat inspiraci a posouvat sebe i Vás dál.

Jak probíhají moje lekce:

Učíme se vnímat a poslouchat potřeby našeho těla a tomu přizpůsobit naši praxi. Odhodit Ego je mnohem težší než se zdá. Ale když se nám podaří nesoutěžit a neporovnávat se, příjmout s pokorou to co se právě v daný okamih na podložce odehrává, jsme schopni najít svůj vlastní prostor v naší praxi a začít si užívat prostor v našem těle a mysli.

Pro vytvoření rovnováhy vedu jak dynamické lekce, tak klidné jemné meditativní lekce, pro hlubokou sebereflexi a vnímavost sebe sama. 

Dynamické lekce jsou  náročnější na sílu a provedení, tak abychom si vytvořili silné a pružné tělo. Proto moje dynamické lekce nejsou vhodné pro úplné začátečníky v pohybu. I přesto, ale kladu důraz na spíš mentální přítomnost, než dokonalou pozici.

U klidnějších lekcí se zaměřuji na důkladné protažení a uvolnění, jak fyzické, tak mentální. Aby jsem z lekce odcházeli jako “znovuzrození“.

Každá lekce začíná úvodním zklidněním, naladěním se na sebe a dechovým cvičením. Končí příjemnou závěrečnou relaxací a meditací. Během lekcí se snažím vést klienty k tomu, aby pozorně vnímali své tělo, dech, naslouchali jeho potřebám a přijali se tací jací jsou. Všichni jsme přece ve své podstatě dokonalí.  Kladu důraz na správné a zdravé provedení pohybu.

Pro lepší představu jaký mám projev a jaký má lekce průbeh, si můžete zajógovat na youtube lekcích zde.

Proč mám ráda jógu a co mě na ní baví:

Jógu jako životní styl miluji, protože mě dostává do rovnováhy, dává mi nadhled, klid mysli, emoční vyrovnanost a pokud se dostaví jakékoliv překážky života, pomáhá mi je zvládnout o něco lépe, učí mě přijímat vše co přichází s pokorou a klidem. No, a navíc krásně protáhne a tónuje tělo. To už je takový benefit navíc.

Oblíbená ásana:

Ta neoblíbená, protože právě tu potřebuji :D, ale jinak balanční pozice, protože vyžadují podstatnou dávku soustředění.

Když balancujeme, vyvažujeme těžiště našeho těla s gravitačním polem země. Doslova se vkládáme do fyzické rovnováhy se základní silou přírody. Když je naše snaha balancovat a pořád centrovat úspěšná, tak jsou v rovnováze nejenom kosti a svaly, ale také nervové impulsy, myšlenky, emoce, vědomí… Proto se cítíme klidní. Rovnováha přináší rovnováhu.

Když zrovna neučím:

Brouzdám lesem se svým psem, pozoruji lidi, fotím, masíruji, tvořím web, vařím, hodně jím, cestuji, čtu, koukám na filmy, medituji a snažím se co nejvíc žít v přítomném okamžiku (a že je to sakra těžké)…

Oblíbené místo:

V přírodě, v horách a všude tam, kde moje duše zpívá…

O čem sním:

Kdyby všichni lidé dokázali do svého života aplikovat jamy a nijamy (eticko-morální základ jógy).

A o domečku v přírodě, kde budu moc praktikovat individuální lekce jógy, masáže a meditace pro Vás.